Inspiradors

Carles de FoucauldCarles de Foucauld

En la seva estada al seminari en Pere va llegir el llibre de Jean-François Six: “Itinerari espiritual de Charles de Foucauld”, que marcà la seva vida i trobà una llum per orientar les seves intuïcions de seguiment de Jesús. El primer de desembre de 1966, cinquantè aniversari de la mort de Carles de Foucauld, va visitar la fraternitat dels germanets de Jesús a Farlete i tingué ocasió de conèixer personalment a René Voillaume, fundador d’aquesta fraternitat. Des d’aleshores sempre ha estat al costat del Pere i la Comunitat.

(más…)

Comunitat de Jesús,

Albert PereiguereAlbert Peyriguère

 La presència de l’espiritualitat del pare Carles de Foucauld en la comunitat que naixia va tenir a través d’en Pere una fisonomia pròpia, amb la descoberta i lectura del llibre “Deixeu-vos prendre per Crist” del pare Albert Peyriguère, publicat pel Pare Michel Lafon, el seu hereu i continuador a El Kbab. Abandonar-se al Crist... perquè ell recomenci en nosaltres la seva vida, torni a dir les seves paraules, senti novament els seus sentiments, realitzi les seves accions un altre vagada... en el fons no ser nosaltres... ser el Crist que viu en nosaltres. 

(más…)

Estanislau M. Llopart

Naixia el 12 de setembre de 1915 a Esparraguera, província de Barcelona. Als cinc any la Mare de Déu el crida al monestir de Montserrat. Amb dotze anys ingrés al col·legi d'aspirants de Montserrat. Se li accepta la professió gràcies al P. Abad Antoni M. Marcet, que l’aprecia profundament. En la festa de la Transfiguració del Senyor de l’any 1934 fa la professió temporal.

(más…)

Sor Maria Montserrat

Maria Montserrat Capsir

Va néixer a Barcelona el 14 de gener de 1912. Als 24 anys entra al Monestir de Sant Matías de les monges Jerònimes. Va viure tres anys fora del monestir a causa de la guerra civil, tornant quan es finalitza i prenent l’hàbit l’any 1939. Des de l’any 1951 va coneix en Pere Vilaplana. Durant disset anys fins a la seva mort creix una relació d’amistat, confiança i estimació entre ella i la Comunitat de Jesús inicial.

(más…)