Carles de FoucauldCarles de Foucauld

En la seva estada al seminari en Pere va llegir el llibre de Jean-François Six: “Itinerari espiritual de Charles de Foucauld”, que marcà la seva vida i trobà una llum per orientar les seves intuïcions de seguiment de Jesús. El primer de desembre de 1966, cinquantè aniversari de la mort de Carles de Foucauld, va visitar la fraternitat dels germanets de Jesús a Farlete i tingué ocasió de conèixer personalment a René Voillaume, fundador d’aquesta fraternitat. Des d’aleshores sempre ha estat al costat del Pere i la Comunitat.

En Pere tingué sempre molt present d establir lligams amb els diferents grups que segueixen l’espiritualitat de Carles de Foucauld. Fruit dels lligams creats al llarg dels anys, el 10 d’abril de 1980 la Comunitat de Jesús va entrar a formar part de l’Associació internacional “Famille spirituelle Charles de Foucauld” junt amb les dotze comunitats que en aquell moment la formaven. Aquest mateix dia els assistents a la trobada foren rebuts pel papa Joan Pau II a Castelgandolfo.

René Voillaume va ser present l’any 1980 quan la Comunitat de Jesús va entrar a l’Associació internacional, en les seves periòdiques estades a Tarrés de pas en els viatges cap el sud, en la celebració del primer aniversari de la mort del Pere l’any 1984 a Barcelona,en moltes assemblees bianuals de l’Associació celebrades en diferents llocs del mon i en la seva darrera trobada a l’Assemblea de Tarrés del mes d’abril de l’any 2001. Germans de la Comunitat de Jesús van assistir al seu enterrament a Aix-en-Provence l’any 2003 amb profunds sentiments d’agraïment pel seu suport i amistat.

Es prou coneguda la vida de Carles de Foucauld per recordar la seva vida. Pere Vilaplana se sent atret des del primer moment pel seu missatge i es posar en contacte amb els diferents grups de la família foucauldiana, va recollir documentació bibliogràfica i ajudà a difondre el seu missatge. L’amplitud d’aquesta espiritualitat, que ha inspirat al llarg del segle XX grups molt diversos i de diferents països i cultures de tot el mon, amb laics, sacerdots, religiosos i religioses, l’encoratja a viure’l en la Comunitat de Jesús.

El contacte fraternal i obert amb tots els grups foucauldians i amb tantes persones properes a la seva espiritualitat van fer que Pere Vilaplana fos valorat per la seva capacitat de crear lligams i ser signe d’unitat entre tots. L’antic bisbe del Sahara Georges Mercier va ser un d’ells, amb el qui estàvem unir una gran amistat  i va manifestar que“He estat impressionat de constatar que (l’esdevenidor ho dirà i l’Esperit Sant conduirà), de constatar que, des d’ara, la Comunitat de Jesús respons al que fou el darrer i gran projecte del Pare Foucauld. Ell havia expressat el desig que laics celibataris i casats s’uneixin estretament als sacerdots per tal d’anunciar Jesús i el seu Evangeli.” (19)

Amb el pas del temps Tarrés també esdevé la casa comuna de molts membres de la gran família de Carles de Foucauld d’arreu del mon. En aquets petit poble les Fraternitats dels Germanets de Jesús, les Germanetes del Sagrat Cor i els Germanets de l’Evangeli han realitzat els seus Capítols Generals en els darrers vint anys. Diferents membres de la Família han fet estades més o menys perllongades per fer recessos de preparació per la professió religiosa, estades de silenci i trobades.

Fruit de l’estima del poble de Tarrés i la Comunitat de Jesús per Carles de Foucauld, després de la seva beatificació, l’any 2007 es va dedicar una capella lateral de l’església parroquial de Santa Maria al nou beat. També lla nova Associació “Familia Carlos de Foucauld en España”  te la seva seu en una casa d’acollida del poble. Carles de Foucauld, el germà universal, ens anima a tenir les portes obertes a tots els qui se’ns atansin per cercar l’amor de Déu. “La Comunitat de Jesús es una comunitat de laics que pretén viure i comunicar l’Evangeli en l’amor i en l’amistat fraterna.” (20)

Comunitat de Jesús,