La Comunitat de Jesús, de la familia de Charles de Foucauld

Mort Antoine Chatelard

L'1 de gener de 2021, a Marsella
Moria de Covit el germà Antoine Chatelard que ha continuat la presència del germa Carlos en el lloc on aquest es va encarnar i va morir.

Compartim la Pregària

Diferents llocs de pregària a la Comunitat de Jesús
Complint les restriccions de la pandèmia els dimarts i els dijous es fa pregària comunitària presencial a la Llar de Barcelona i a la Llar de Reus....

Iniciar Sessió privada

Accés només a usuaris registrats
.