Albert PereiguereAlbert Peyriguère

 La presència de l’espiritualitat del pare Carles de Foucauld en la comunitat que naixia va tenir a través d’en Pere una fisonomia pròpia, amb la descoberta i lectura del llibre “Deixeu-vos prendre per Crist” del pare Albert Peyriguère, publicat pel Pare Michel Lafon, el seu hereu i continuador a El Kbab. Abandonar-se al Crist... perquè ell recomenci en nosaltres la seva vida, torni a dir les seves paraules, senti novament els seus sentiments, realitzi les seves accions un altre vagada... en el fons no ser nosaltres... ser el Crist que viu en nosaltres. 

Albert Peyriguère nasqué l’any 1883 a Trébons, prop de Lourdes, als Pirineus francesos. Passa la infantesa a Bordeaux i de jove ingressa al Seminari de la ciutat on es ordenat sacerdot el dia 8 de desembre de 1906. Després, uns anys d'estudis, tesi doctoral, professor al Seminari de Bardeaux ... fins que esclata primera Guerra Mundial. De 1914 a 1918 fa el seu ministeri en el front enmig dels seus compatriotes. Ferit diverses vegades, acaba la guerra amb una salut delicada i li calgueren un anys llargs de repòs.

A l’any 1920 viatge a Àfrica per a descansar i la intenció de restar-hi com a missioner si la salut li ho permetés. L’any següent llegeix el llibre de René Bazin sobre Carles de Foucauld on explica la seva vida i s'identifica amb l’esperit i la vida de l'ermità del Sahara. L'any 1928 arriba a El Kbab, a la regió de l’Atlas marroquí, on restarà per sempre fins a la seva mort, ocorreguda el 26 d'abril de 1959.

La seva vocació de sacerdot, sentida i seguida des de petit i viscuda intensament un cap ordenat, es configura ben aviat en una vocació missioner, seguint l'ideal de Carles de Foucauld. Albert Peyriguère es converteix en un ermità totalment encarnat enmig dels berbers, essent un dels primers seguidors de l' ideal de Carles de Foucauld. “Ah! com salvava el Crist de la vida oculta, ah! com és el Crist de la vida oculta, el Crist de l’eucaristia...” (17)

 En el moment de la seva mort feia poc temps que havia vingut a viure amb ell Michel Lafon, jove sacerdot francès atret per la força de la seva espiritualitat. Allí resta continuant el testimoni de presència i acollida del Albert Peyriguère fins el seu retir a Bordeaux al final dels anys 90. Els viatges del Pere a El Kbab per conèixer el lloc i a Michel Lafon, la regular correspondència entre ells, les visites de Michel Lafon als diferents llocs de la comunitat i la sintonia amb el carisma de la Comunitat de Jesús, ens ha donat el seu consell i amistat fins ara.

Michel Lafon ha estat en tot moment al costat del Pere i de la Comunitat de Jesús de forma discreta i afectuosa, encoratjant i aportant la seva reflexió des de la seva experiència i coneixement de la espiritualitat foucauldiana. “Em permeto d’insistir de nou en que teniu de salvaguardar el caràcter laic de la vostra comunitat i que no instaureu massa aviat ritus i costums de la vida religiosa, sinó que sapigueu inventar un estil nou, jove i laic. El misteri de Natzaret ha consistit per Jesús en viure la vida i el treball de tothom, sense que res el distingeixi exteriorment. I sens dubte, durant aquests anys, ell salva el món en silenci.