Mort de l´Antoine Chatelard

L'1 de gener de 2021, a Marsella, moria de Covit el germà Antoine Chatelard que ha continuat la presència del germa Carlos en el lloc on aquest es va encarnar i va morir. El seu testimoniatge lúcid ajuda a la Família Foucauld i a tots els seguidors de l'espiritualitat del germà Carlos, a mantindre's, enfront d'altres lectures de Foucauld més distorsionades, en l'esperit de la presència de Foucauld enmig dels tuareg. Prova d'això són els seus escrits que cal tindre en summa consideració per ser un testimoniatge excepcional.

TODO ES GRACIA La última carta de Antoine CHATELARD